06.05.2014 14:56 Kategorie: News

Staatssecretaris Mansveld bezoekt Parkstad Limburg

 

Maandag 14 april is Staatssecretaris Wilma Mansveld in Limburg geweest. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verricht op die dag de starthandeling voor de elektrificatie van het spoor tussen Heerlen en Landgraaf tot aan de grens.

De regio en de provincie geven de hoogste prioriteit aan goede openbaar vervoersverbindingen met de regio Aachen. Deze verbindingen zijn van groot belang voor een sterkere economie binnen de regio Parkstad Limburg en tussen de technologische topregio’s Zuid-Oost Nederland en Aachen. Om die reden wordt al lange tijd werk gemaakt van grensoverschrijdende OV-verbindingen, zoals de directe Intercity-verbinding tussen Eindhoven en Aachen en de spoorverbinding Maastricht – Heerlen – Aachen.

Deze aanpak heeft succes opgeleverd. Het baanvak Landgraaf – Herzogenrath wordt geëlektrificeerd. De kosten van 15 miljoen Euro worden gedeeld tussen rijk, provincie, Parkstad Limburg en de Europese Unie (Interreg-project RoCK). Na uitvoering door ProRail rijdt vanaf 2017 binnen de nieuwe vervoersconcessie van de Provincie Limburg een nieuwe sneltrein van Maastricht, via Heerlen en Herzogenrath, naar Aachen. Deze treindienst zal ook de bediening van de stations tussen Heerlen en Herzogenrath, zoals Eygelshoven-Markt continueren. De elektrificatie is tevens de cruciale voorwaarde voor de komst van een IC-verbinding vanuit Eindhoven met Aachen (en eventueel Köln) waarvoor partijen zich blijven inzetten. In dat kader vindt nader onderzoek en besluitvorming plaats over mogelijk noodzakelijke spooruitbreiding en treindiensten. De gereserveerde gelden hiervoor bij het rijk en provincie blijven beschikbaar.

Staatssecretaris Mansveld verricht bij station Landgraaf de starthandeling in aanwezigheid van de Limburgs gedeputeerde Patrick van der Broeck, Parkstad Limburg-bestuurder Richard de Boer, Karl Schultheis van de Duitse vervoersautoriteit Nahverkehr Rheinland en burgemeesters en wethouders van de betrokken Nederlandse en Duitse gemeenten. Om 14.45 uur onthult zij een bouwbord van de werkzaamheden bij het station in Landgraaf. Mevrouw Mansveld geeft daarmee mede invulling aan het Regeerakkoord dat stelt dat belemmeringen voor grensoverschrijdend treinverkeer waar mogelijk worden weggenomen.

© all rights reserved – mobility-euregio.com 2011

LinksImpressumSitemap