25.06.2015 09:53 Kategorie: News

Startnota sneltramlijn Hasselt – Genk – Maasmechelen

 

In april 2014 besliste de Vlaamse Regering dat de tramlijn van Hasselt via Genk naar Maasmechelen via het Caetsbeek-Noord - E314 tracé zal lopen. Zoals voorzien in het Vlaams Regeerakkoord, werd de voorbije maanden flink doorgewerkt aan de voorbereiding van deze sneltramverbinding. Nu steekt De Lijn nog een tandje bij en start samen met de betrokken gemeentebesturen de volgende studiefase op. Concreet betekent dit dat er gestart werd met het voorbereiden en uitwerken van de startnota.

Het opmaken van de startnota is de eerste formele stap waarin het tramproject concreet omschreven wordt en waarin duidelijk opgetekend wordt wat wel en niet in de scope van het project zit. Doelstellingen, randvoorwaarden, en linken met bestaande infrastructuur of met andere projecten worden zorgvuldig vastgelegd. De gemeentebesturen worden hier vanzelfsprekend nauw bij betrokken. De startnota wordt het feitelijke uitgangspunt voor de verdere studie.

Verdere stappen

Na de startnota volgen nog diverse andere stappen, zoals de voorbereiding van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en de project-MER.  In het RUP zal bepaald worden hoe de tramlijn concreet kan worden ingepast in de omgeving en waar de haltes komen. Nadat de  milieueffecten eerder al op globaal niveau in het plan-MER onderzocht  werden, zal dit nu opnieuw gebeuren, maar dan op microschaal in de project-MER.

Stopplaatsen

Tussen Hasselt en Diepenbeek loopt het traject parallel met de sneltramverbinding naar Maastricht.  Beide tramlijnen hebben op dit gedeelte dezelfde stopplaatsen. In Hasselt zijn dat Station, Oud Gasthuis, Dusartplein en Provinciehuis. In Diepenbeek stopt de tram op de Campus.

Waar de haltes op het traject Diepenbeek – Genk - Maasmechelen komen, staat nog niet vast. Dat wordt in een latere studiefase bepaald, vanzelfsprekend in overleg met de lokale besturen. Wat wel al zeker is, is dat in Genk een halte komt aan het treinstation en ter hoogte van het shopping center. In Maasmechelen komt er een halte in het centrum en in de nabijheid van Maasmechelen Village.

De betrokken gemeentes kunnen aangeven welke stopplaatsen zij verder nog interessant vinden. Binnen de studie zal dan bekeken worden wat de mogelijkheden zijn en welke impact die bijkomende haltes hebben op de rijtijden.  Het zal dus nog even duren vooraleer duidelijk wordt waar de sneltram tussen Diepenbeek, Genk en  Maasmechelen zal stoppen.

© all rights reserved – mobility-euregio.com 2011

LinksImpressumSitemap