Idee en Informatie

Mobility Euregio

In de Euregio Maas Rijn leven rond  3.8 miljoen mensen. Om de regionale en economische ontwikkeling te bevorderen is de Euregio-Maas Rijn op een kwalitatief hoogwaardig en draagkrachtig verkeerssysteem aangewezen. In verschillende deskundige expertises over de verkeerssituatie in de Eurgio Maas Rijn werd geconstateerd dat weliswaar in het gemotoriseerde individualverkeer een heel goede verkeerskwaliteit bereikt wordt maar in het openbaar vervoer ondanks alle bemoeiingen en sucessen tot  vandag aanzienlijke hindernissen heersen.
Het gebied Euregio Maas-Rijn is gekenmerkt door een buitengewoon hooge verkeersdrukte. De oorzaken zijn het sterke binnenverkeer in het gedeeltelijk erg dichtbewoonde gebied, het steeds groeiende regionale grensoverschrijdende verkeer en het langeafstandverkeer van  goederen- en personen , dat de infrastructuur van de EMR voor transitwegen gebruikt. Deze hoge verkeersdrukte, die volgens alle prognoses in de komende jaren opgrond van de voortschrijdende Europese  integratie en het verder groiende vrachtverkeer nog enorm gaat groeien wordt vandaag ten grootste dele via het wegennet ( autos en vrachtwagens) afgehandeld. Dit leidt vooral in de agglomeraties van de EMR daar toe, dat de plaatselijke infrastructuur nu al haar grensen van overbelasting bereikt en verkeersbelemmeringen, die zich weer nadelig op de economische ontwikkeling uitwerken aan de dagorde zijn. Daar tegenover staat, ondanks al enkele bereikte verbeteringen, één ten opzichte van het regionale grensoverschrijdende verkeer slecht uitgebouwd openbaar vervoer waarmee de bestaande van de sterke navrag tussen de steden en regios in de EMR maar gedeeltelijk kan gebruik gemakt  worden. Centrale belemmeringen in tegenstelling van het gebruik van de auto zijn in veel gevallen het gebrek aan aanbod, de weinig transparante tarieven en de beperkte informatiemogelijkheden.

Doelen

Om de bovengenoemde  gebrekken uit de weg te ruimen en door versterkte cooperaties  op middellange- en lange termijn een geïntegreerd verkeersysteem in de EMR te scheppen werd in 2003 de zogenamde Euregionale ÖV –Forum gestichtt. Hier zijn alle betrokkenen van het openbaar vervoer vertegenwoordigd.
Tijdens hun tweede zitting op 23.10.2003 werden in dit forum vier belangrijke beslissingen genomen die als draagvlak voor de verdere ontwikkeling van het grensoverschrijdend openbaar vervoer zouden dienen. Vastgelegt werd hier de toekomstige coördinatiestructuur, gemeenschappelijke centrale theses, de ontwikkeling van een Euregionale verkeersplaner (ENVP) evenals de omzetting van een zo genoemd ÖV- Spoedprogramma.

Inmiddels konden alle projecten van het ÖV Spoedprogramma – de aanleg en planning van de openbare infrastructuur tot de uitgebreide campagnes ter informatie van de klanten en het marketing van het grensoverschrijdende verkeersaanbod met succes worden omgezet. Daromtrent is er nu met  het Euregionale streekvervoerplan (ENVP) een betrouwbare  basis voor verdere grensoverschrijdende netplanning ontstaan. Het project M3 is de tweede stap van het ÖV –Spoedprogramma.

Op de successen die in  het verleden door het ÖV Spoedprogramma” bereikt werden wordt verder  opgebouwd. Tijdens  gemeenschappelijke activiteiten die in de sector openbaar vervoer zijn gepland, van de grensoverschrijdende organisatorische structuren in de Euregio Maas-Rijn werden gecreëerd die intussen de omzetting van euregionale ÖV (openbaar vervoer) projecten aanzienlijk vergemakkelijken.

Met een sterke basis door deze grensoverschrijdende structuren  worden nieuwe ÖV projecten aangepakt en reeds lopende grensoverschrijdenden ÖV projecten kunnen  beter vooruit gaan. Van de synergie die hier ontstaat zullen op de eerste plaats de klanten profiteeren.

In het kader van het project M3 streeft men volgende doelen aan:

  • Planing van bijkomende grensoverschrijdende ÖPNV verbindingen in het trein- en busverkeer
  • Afbouw van “grensbelemmeringen” in de grensoverschrijdende ÖPNV door het invoeren van uniforme euregionale tarieven
  • Duidelijke verbetering van het marketing en de informatie van klanten op euregionaal gebied
  • Gebruik van moderne technologien op de gebieden van ticketing en klantenbenadering
  • Verbetering van het aanbod in het openbaar vervoer voor alle doelgroepen terwijl men bijzonder rekening houdt met het verkeer door recreanten

 

 

Vrijetijdsgids

Netplan snelverkeer

Ticket

© all rights reserved – mobility-euregio.com 2011

LinksImprintSitemap